Borrby, fd Lokalföreningen och Kulturgjuteriet

Borrby gamla lokalförening och Kulturgjuteriets gavel.

I Borrby, nära Klockareboden, Bion och Sparbanken, står en stor, plåtbeklädd byggnad som i forna dagar användes för att torka spannmål. Janne Termén, ägaren, använder just nu inte byggnaden men har planer för den längre fram. Under tiden kommer plåtfasaderna att ingå i Street Art Österlens projekt och prydas av en stor muralmålning.

– Jag har undrat varför jag ställde upp, säger Janne Termén. Till en början blev jag överrumplad av frågan. Det var ingenting som jag hade tänkt mig, men efterhand kändes det mer rätt, och jag lät mig övertalas att upplåta ytorna. Nu hoppas jag att resultatet kommer att bli ett trevligt inslag i miljön här i byn och att det ska leda till eftertanke och att Borrbyborna ska acceptera och tycka om det de ser.

Det här projektet har inneburit att Janne Termén fått ett nytt intresse för graffiti, en konstform han inte hade så stor koll på tidigare.

– Jag började leta efter graffiti på nätet och fann att det är stor skillnad på graffiti och muralmålningar, som det här projektet riktar in sig mot. Det måste finnas en tanke bakom verket och det gör det oftast i Street Art. Det är ju skickliga konstnärer som deltar och jag hoppas på att resultatet blir därefter.

– Men det är mycket som ryms inom begreppet graffiti, alltifrån rent kludd till konst av hög kvalitet, och det hoppas jag på för min del. En del är bra en del är mindre bra. Jag hoppas få se skisser innan arbetet påbörjas, så att jag inte får en chock när resultatet väl sitter på plats.

Janne Termén har planer för byggnaden och där hoppas han att målningen kommer att fylla en funktion.

– Jag vet inte riktig hur, men på något sätt vill jag följa upp verket genom att använda utrymmena till lokaler där olika entreprenörer kan hyra in sig och driva verksamhet därifrån. Till exempel skulle man bedriva företag med inriktning på nätförsäljning som bärande idé och dra nytta av samarbetet, till exempel genom en gemensam distribution därifrån. Det skulle förena två moderna uttryckssätt, säger Janne Termén.

Intervju Lars Kobbe, foto: Mia Gröndahl.

[put_wpgm id=5]