Tomelilla, Norregatan 6

No. 6, Norregatan (in Swedish addresses the number comes after the street name) in Tomelilla; two gable walls opposite each other.

A new ”mini-square” has been made on open ground between two end-walls in the middle of the little town.

On Norregatan in Tomelilla the local council has made a little park area on a patch of open ground between two end-walls, with a flower bed and some benches under a tree. It’s an improvement on how it looked here before, and soon it will look even better, since the two walls are going to be painted as part of the Street Art Österlen festival.

The wall on the northern side of the square is on the end of a low apartment building from the 1950s, which houses shops on the ground floor. Clara Bolmesjö works for the property management company that owns the building: ”I’m really pleased that we can be involved in creating a new landmark in Tomelilla”, she says. ”The wall is a perfect setting for street art; we’re right in the middle of the town, and the wall can be seen from the square, and also by the passengers on all the trains to and from the station. It’s great that we can play host to such a creative way of attracting attention to Tomelilla.”

Clara says that she’s generally in favour of graffiti, and likes the fact that street art gets culture out into society in a way that doesn’t happen when paintings are shut inside a gallery, for example. ”Art gets people talking, and if we can place art right in the middle of a community like this, then hopefully it can stimulate communication”, says Clara, who is pleased to be able to welcome the prominent New York street artist Lady Pink to work on the wall.

Tomelilla local council is also making a contribution: having placed the benches and flower bed on the square, it plans to add an ornamental globe, which the street artists will also be free to decorate.

The wall on the southern side of the square is the rear of the Stora Hotellet hotel, and is a near mirror-image of the wall on the northern side. The Swedish artist Saadia Hussain will be stamping his style on this wall. Long Thanh is the hotel manager, and he sees several positives in being part of Street Art Österlen: ”We don’t have much of an idea about what the final picture will look like,” says Long Thanh, ”but we hope that it’ll make people happy when they see it. The new square is a lift for the street, and it’s the perfect place for a nice big piece of street art to make it even better.”

Interview: Lars Kobbe


[put_wpgm id=7]

Tomelilla, Norregatan 6

Tomelilla, Norregatan 6 (två gavlar mitt emot varandra)

I Tomelilla öppnar sig en ny liten park mellan två brandväggar mitt i byn.

På Norregatan, mellan Rio Bio och Celtic-baren har kommunen ordnat några bänkar och anlagt en, just nu, prunkande rabatt under ett träd. Redan nu ser platsen, eller Tomelillabornas nya uterum, väldigt bra ut, men det kommer att bli ännu bättre. De två brandväggarna kommer att ingå i Street Art Österlens projekt med gatukonst och ska målas för att ytterligare förhöja platsens kvalitet. På platsens norra sida ligger ett trevånings flerbostadshus från 1950-talet, som också innehåller ett par affärer. Det ägs av det lokala fastighetsbolaget Hemma på Österlen och där ansvarar Clara Bolmesjö.

– Jag är glad över att ha fått möjligheten att vara med och skapa ett nytt landmärke här i Tomelilla, säger Clara Bolmesjö. Väggen passar utmärkt för gatukonst. Vi finns mitt i byn och kan ses både från torget och från alla tågpassagerare, som kommer hit. Det ska bli hemskt roligt att på ett kreativt sätt belysa Tomelilla, att få fokus på samhället på ett nytt sätt.

Clara Bolmesjö gillar graffiti i allmänhet. Hon säger att gatukonsten får ut kulturen i samhället på ett annat sätt än när den stängs in på exempelvis en konsthall.

– Konst får igång samtal mellan människor, och om man för ut den på det här sättet i samhället ökar möjligheterna till kommunikation mellan människor, säger Clara Bolmesjö, som välkomnar kända graffitimålaren Lady Pink från New York till väggen.

Tomelilla kommun deltar på sitt sätt i projektet. Förutom att kommunen har anlagt rabatten och satt ut bänkarna finns det planer på att placera ett större prydnadsklot på platsen, som också kan dekoreras av gatukonstnärerna.

Den södra sidan av det lilla torget upptas av Stora Hotellets baksida. Den höga brandväggen utgör nästan en spegelbild av den norra gaveln. Här kommer svenska konstnären Saadia Hussain att sätta sin prägel på miljön.

Long Thanh driver sen en tid hotellet och han ser stora fördelar med att delta i projektet.

– Vi vet inte mycket om hur det slutliga resultatet kommet att gestalta sig, säger Long Thanh, men vi hoppas att konstverket blir vackert. Vi vill gärna bidra till samhället och att människor som ser målningen kommer att bli lyckliga av den.

Närheten till samhällets Pågatågsstation är en bidragande orsak till att Long Thanh beslutade sig för att ställa upp med sin vägg. Det centrala läget ger den nya uteplatsen på Norregatan en viktig funktion i framtiden och i det sammanhanget kommer graffiti att passa bra.

– Nu kommer många människor, som kommer med tåget till Tomelilla att kunna se målningen och den kommer nog att bidra till att göra miljön här lite trevligare och vackrare, hoppas Long Thanh.

Text: Lars Kobbe

På adressen Norregatan 6 i centrala Tomelilla har det funnits många verksamheter sedan slutet av 1800-talet. Bilverkstad, livsmedelsbutik (som kunde skryta med att vara ”Kunglig Hovleverantör” under 1930-talet), färghandel, leksaksaffär (Alfs leksaker), postkontor, skoaffär och senast kiosk med lite av varje. Det nuvarande huset ritades av arkitekt Karl Eriksson, Ystad, och uppfördes 1947 av ”Hinke” Högborg. Se bilder nedan.


[put_wpgm id=7]