Hammenhög, Weibulls Horto

Elina Metso samt Henrietta Paulina Kozica skapar en blomstande väggmålning på långsidan av Weibulls Hortos byggnad på Herrestadsvägen. [put_wpgm id=18]

Läs mer

Street Art Österlen Goes Allmoge – sommaren 2016

Mona Kealah leder två workshops i Hammenhög dessutom målar Elina Metso och Henrietta Kozica en av Weibulls Hortos stora byggnader på Herrestadsvägen mot Gärsnäs. På Christinehofs slott planterar Street Art Österlen en grafittiskog bestående av 34 döda träd som nu åter väcks till liv.

Läs mer