Vitaby, Nordins fd. magasin

I Vitaby kommer en muralmålning att växa fram på omkring fyrtio kvadratmeter. Målningen uppförs på en vägg, tillhörande en före detta magasinsbyggnad, som Lantmännen uppförde i början av 80-talet och som användes för att lagra gödningsmedel. Den nuvarande ägaren, Marcus Nordin, som driver Nordins Smide i byn, har länge tänkt att göra någonting åt fasaden, även om den är relativt nymålad.

– Jag har tänkt på den här väggen i över tio år, att något skulle behövas göras med den, säger Marcus Nordin. Jag gillar graffiti på rätt plats och ville gärna ha något liknande på magasinet. Jag tänkte till och med att lägga ut arbetet på någon lämplig konstnär, men innan jag hunnit sätta planerna i verket, blev jag kontaktad av Street Art Österlen.

Så Marcus Nordin tvekade inte när han fick frågan. Nu fanns en chans att få planerna förverkligade och dessutom gratis. Han säger att han hade kontaktat projektet själv om de inte hunnit före. Marcus Nordin har ännu inte sett några skisser över hur motivet blir, men vet i stora drag hur det kommer att se ut.

– Det blir en fullskalig bild av en gammal amerikanare från 1950-talet, troligen en rosa Lincoln, berättar Marcus Nordin. Eftersom projektet delvis är feministiskt kommer också porträtt av starka kvinnor inom musiken, till exempel ett ansikte som Aretha Franklins, att finnas med på väggen.

Marcus Nordin, som inte är politiskt engagerad vill inte ha ett politiskt innehåll i bilden.

– Jag vill inte bli förknippad med någonting som jag inte kan stå för, säger han. Men med mitt stora intresse för veteranbilar, blir en Lincoln perfekt.

Nu hoppas Marcus Nordin att hans magasin ska förskönas av muralmålningen och att den kommer att tas väl emot i grannskapet.

– Ett annat motiv är att jag vill bidra till att sätta min lilla värld här i byn på kartan, att människor som passerar ska haja till och kanske till och med komma in i min butik, som ligger femtio meter bort.

Väggen vetter mot en vägkorsning, som åtminstone sommartid är relativt hårt trafikerad. Många, både ortsbor och besökare och inte minst genomfartstrafiken, kommer att mötas av en helt annan syn än tidigare.

Intervju Lars Kobbe, foto Mia Gröndahl.


[put_wpgm id=9]